Розробка інтегрованого середовища вивчення курсу «Аналітична геометрія»


Повна назва проекту (скорочена назва проекту) Розробка інтегрованого середовища вивчення курсу «Аналітична геометрія» («Аналітична геометрія»)
Номер та дата договору № ІТ/492-2007 від 22 серпня 2007 р.
Реєстрація в Укр ІНТЕІ                       

Державний реєстраційний номер 0107U007651

Сертифікат відповідності
Гриф міністерства
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 32724
УДК 370 + 378.1 + 681.142
Замовник Міністерство освіти і науки України
Фінансування

Мета роботи

Програмний засіб «Інтегроване середовище вивчення курсу “Аналітична геометрія” для студентів відповідних напрямків вищих навчальних закладів може бути використаний для використання у лекційно-аудиторній та заочній формах навчання. Основною перевагою програмного засобу є можливість організації за його допомогою самостійної роботи студентів та поточного і підсумкового контролю знань студентів у вищих навчальних закладах. Програмний засіб надає як викладачам, так і студентам усі можливості з ефективного вивчення курсу аналітичної геометрії.
Результати роботи Інтегроване середовище навчального призначення “Аналітична геометрія”, Документація до ІСНП “Аналітична геометрія” (Настанова користувачів ІСНП “Аналітична геометрія”, Інструкція з інсталяції та експлуатації ІСНП “Аналітична геометрія”.), заключний науково-технічний звіт.
Анотація (до 500 друкованих символів)
Автори Співаковський О.В., Львов М.С., Песчаненко В.С., Крекнін В.А., Саган О.В., Яцюта В.О., Лютіков В.А., Вінник М.О.