Програмні продукти

Відділ інформаційних технологій управління

Інформаційно-аналітична система (ІАС)

ST-ІAS - це нова версія ІAS, системи обліку, що використовує останні технології.
Опис

ST-Абітурієнт

Програма «Абітурієнт» призначена для автоматизації обліку й контролю вступників у навчальні заклади.
Опис

ST-IAS

ST-ІAS - це нова версія ІAS, системи обліку, що використовує останні технології.
Опис

Офіційний сайт ХДУ

WEB-Портал Херсонського державного університету містить повну й докладну інформацію, що стосується структури університету і його роботи.
Опис

Відділ мультимедійних та дистанційних технологій навчання

«Херсонський віртуальний університет»

Система дистанційного навчання, призначена для забезпечення дистанційного навчання у вищих (університетах, інститутах) та середніх (школах, коледжах) навчальних закладах.
Опис

Віртуальна лабораторія «Біологія 10-11» 

Програмний продукт, призначений для практичної підтримки занять з біології учнів 10 - 11 класу середньої школи.
Опис
Демонстрація

Лабораторія з розробки та впровадження педагогічних програмних засобів

«Відеоінтерпретатор алгоритмів сортування та пошуку» 

Програмно-методичний комплекс, призначений для вивчення розділу «Основи алгоритмізації і програмування» дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітньої школи.
Опис
Демонстрація

«ТерМ. Алгебра 7-9» 

Основне призначення системи TeрM - комп'ютерна підтримка практичних занять і лабораторних робіт з математики - тобто активної математичної діяльності користувача (учня, студента).
Опис
Демонстрація

«Бібліотека наочностей Алгебра 7-9» 

Основним призначенням програмних засобів є використання у якості наочностей на уроках алгебри у 7-9 класах загальноосвітньої школи або в процесі самостійного вивчення учнями навчального матеріалу для формування відповідних теоретичних знань та практичних умінь.
Опис
Демонстрація

«Алгебра, 7 клас» 

Основним призначенням програмних засобів є використання у якості наочностей на уроках алгебри у 7 класі загальноосвітньої школи або в процесі самостійного вивчення учнями навчального матеріалу для формування відповідних теоретичних знань та практичних умінь.
Опис

«Алгебра, 8 клас» 

Основним призначенням програмних засобів є використання у якості наочностей на уроках алгебри у 8 класі загальноосвітньої школи або в процесі самостійного вивчення учнями навчального матеріалу для формування відповідних теоретичних знань та практичних умінь.
Опис
Демонстрація

«Аналітична геометрія» 

Методичний програмний комплекс, призначений для підвищення ефективності вивчення курсу аналітичної геометрії студентами університетів.
Опис

«Математична логіка» 

Програмно-методичний комплекс, призначений для застосування у навчальному процесі при вивченні курсу «Математична логіка» у вищих навчальних закладах.

Сайт просування програмних продуктів

Сайт просування програмного забезпечення призначений для популяризації інформації про програмні продукти НДІ ІТ та підтримки користувачів.
Опис

Розробка інтегрованого середовища контролю знань студентів з економіко-математичних дисциплін нормативної частини для вищих навчальних закладів для спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства», 6.050101 «Економічна теорія»

Середовище призначено для організації контролю знань студентів у вищих навчальних закладах за допомогою виконання тестів і розв’язання задач.
Опис

Лабораторія інтегрованих середовищ навчання

«Системи лінійних рівнянь» 

Програмне середовище, призначене для використання при вивченні теми «Системи лінійних рівнянь» курсу алгебри загальноосвітньої школи, а також при розв’язуванні арифметичних, фізичних і інших задач, математичною моделлю яких є системи лінійних рівнянь.

«Веб Алмір» 

Середовище дистанційного навчання, призначене для комп’ютерної підтримки курсу лінійної алгебри у вищій школі.
Опис
Демонстрація

«Основи алгоритмізації та програмування» 

Інтегроване середовище вивчення курсу, створене для застосування в навчальному процесі при вивченні основ алгоритмізації та програмування, тем, пов’язаних з алгоритмами обробки масивів, задач вибору, пошуку та впорядкування інформації як засіб налагодження, більш глибокого розуміння процесів, що відбуваються в ЕОМ, поліпшення логіки написання програм.
Опис
Відео
Демонстрація

«Історія педагогіки» 

Мультимедійна енциклопедія, призначена для навчання та оцінювання знань студентів факультету початкової освіти денної, заочної та екстернатної форм навчання педагогічних вищих навчальних закладів.
Опис
Відео
Демонстрація

«Вільям Шекспір»

Web-мультимедіа енциклопедія, призначена для комп'ютерної підтримки курсу Шекспіра в школі.
Опис
Відео
Демонстрація