Задачі теоретичного програмування та комп'ютерної алгебри

Відпочатку науковий інтерес до завдань теоретичного програмування був сконцентрований на проблемах створення і використання в різних областях інтерпретаторів мов програмування. Цей клас завдань добре формалізований, так що формальний опис інтерпретатора було виконано в одному загальної математичної моделі. Важливою науковою темою лабораторії став розвиток методів і технологій алгебраїчного програмування. Цей напрям сформувався в результаті адаптації спеціалізованої системи алгебраїчного програмування АПС як технології програмування ядра програмної системи ТерМ-7. Наявність розвинених методів побудови спеціалізованих інтерпретаторів мов програмування, технологій алгебраїчного програмування та алгоритмів комп'ютерної алгебри дозволило приступити до реалізації проекту першої версії програмної системи SAS (Static Analysis System) аналізу програм, що розв'язує задачі теорії програмних інваріантів. Розробка додатків вимагає розв'язання багатьох прикладних задач комп'ютерної алгебри. Т.ч. важливе завдання лабораторії - розвиток бібліотеки алгоритмів комп'ютерної алгебри.