САSE-технології та повторно використовувані компоненти

Відповідно до концепції інтегрованої програмного середовища програмний продукт являє собою сукупність електронних версій засобів навчання, що взаємодіють між собою з метою ефективного забезпечення діяльності основних учасників навчального процесу.

У рамках реалізації цієї концепції розроблені електронні засоби навчання загального призначення: Підручник, Задачник, Довідник, Робочий зошит. Спеціально для ПП з математики розроблені предметно-орієнтовані електронні засоби навчання: Розв'язувач завдань, середа вирішення завдань, Графіки. Для ПП з програмування розроблені Середовище програмування, середа демонстрації (виконання алгоритмів). Для ППЗ «Бібліотека електронних наочностей Алгебра 7-9» реалізовані Робоче місце вчителя та Робоче місце Учня, засоби навчання: Бібліотека опорних конспектів, Бібліотека уроків, Бібліотека завдань, Термінологічний Словник.

Архітектура та функціональні можливості мережевої версії інтегрованого середовища були розвинені в ППЗ «Алгебра, 7 клас», «Алгебра, 8 клас» з метою підтримки практичної частини уроку і тематичних атестацій, для чого була розроблена підсистема розсилки та перевірки практичних завдань.

Важливою предметно-орієнтованої компонентою середовищ підтримки математичної діяльності є Математичний редактор. Загальні компоненти математичного призначення - Графічні побудови, Алгебраїчний калькулятор. Предметно-орієнтовані засоби автоматизації розробок представлені спеціалізованими редакторами, реалізованими практично для всіх електронних дидактичних матеріалів. Це редактори підручника, Бібліотеки опорних конспектів, задачники, Довідника, інші CASE-засоби.

У зв'язку з удосконаленням уявлень про розроблюваних додатках, в наших програмних продуктах постійно з'являються нові сервіси, що вимагають використання нових технологій.