Центр інформаційно-комунікаційних технологій

Центр інформаційно-комунікаційних технологій ХДУ створено в лютому 2004 р. з ініціативи професора О.В. Співаковського за підтримки ректора університету професора Ю.І. Бєляєва на базі декількох окремих інформаційних підрозділів університету з метою систематизації та підвищення якості робіт у сфері інформатизації освіти. Директор центру - доцент М.С. Львов.

Основний напрямок наукової діяльності інституту - теоретичні дослідження та практичні роботи в галузі інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.

Одне з найважливіших завдань центру - активна участь у професійній підготовці студентів спеціальності «Інформатика» - майбутніх інженерів-програмістів. Підготовка та випуск студентів цієї спеціальності здійснює кафедра інформатики факультету фізики, математики та інформатики.

Для забезпечення єдності організаційних, наукових, методичних і практичних аспектів цієї підготовки в університеті прийнята така схема управління, при якій керівництво діяльністю кафедри та  ЦІКТ здійснює проректор ХДУ з науково-педагогічної роботи, інформаційних технологій та міжнародних зв'язків доктор педагогічних наук, професор О.В. Співаковський.