Програмний засіб "Системи лінійних рівнянь"

Програмне середовище «Системи лінійних рівнянь» (ПЗ) призначено для застосування в курсі алгебри загальноосвітньої школи при вивченні теми „Системи лінійних рівнянь з двома змінними” відповідно до програми Міністерства освіти і на¬уки України для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика 5-11 класи» і Державного стандарту загальної се¬редньої освіти України. Використання даного ПЗ звільняє учня від обчислень, що дозволяє учневі по-перше зосередитися на логіці розв’язування систем лінійних рівнянь і отримати осмислений результат, по-друге розв’язувати набагато більшу кількість задач. ПЗ Системи лінійних рівнянь надає наступні можливості: розв’язування систем лінійних рівнянь графічним способом, способом додавання, способом підстановки, а також текстових задач, математичною моделлю яких є системи лінійних рівнянь. Програмний засіб має два режими роботи: робоче місце вчителя та робоче місце учня. Ці режими відрізняються призначенням, порядком інсталяції та настроювання, інтерфейсом і можливостями. Треба звернути увагу на те, що спочатку треба установити та настроїти робоче місце вчителя. Даний програмний засіб може бути використаний учителем: • для пояснення нового матеріалу; • для формування та закріплення навичок розв’язування систем лінійних рівнянь способами, що передбачаються програмою; • для проведення самостійних та контрольних робіт; • для проведення індивідуальних і факультативних занять. Дані методичні рекомендації мають на меті розкрити деякі аспекти використання ПЗ Системи лінійних рівнянь під час вивчення відповідної теми у курсі алгебри 7-9 класів.