Програмно-методичний комплекс «Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування»

Програмно-методичний комплекс (ПМК) «Відеоінтерпретатор» призначений для вивчення розділу «Основи алгоритмізації і програмування» дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітньої школи. Спеціальні засоби ПМК орієнтовані на вивчення теми «Алгоритми пошуку та сортування». Ця тема пропонується в якості центральної теми всього розділу. ПМК «Відеоінтерпретатор» алгоритмів пошуку і сортування є універсальним. За його допомогою можна швидко побудувати модуль, що виконується, і наочно демонструє роботу алгоритму будь-якого типу сортування.

Інтегроване середовище ПМК «Відеоінтерпретатор» складається з наступних блоків:

• Середовище програмування з колекцією вихідних текстів алгоритмів ПМК і колекцією вихідних текстів алгоритмів і програм користувача.

• Середовище демонстрації з колекцією демонстрацій алгоритмів ПМК «Відеоінтерпретатор» і колекцією демонстрацій алгоритмів користувача.

• Електронний навчальний посібник з алгоритмізації «Алгоритми пошуку та сортування».

• Електронний довідник з мови програмування Паскаль.

Програмно-методичний комплекс «Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування»