Національні проекти

Розроблення інтегрованого середовища вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування” для вищих навчальних закладів

Створення Інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів (ECDL).

Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти.

Розроблення інтегрованого середовища вивчення курсу «Аналітична геометрія».

Програмно-методичний комплекс «Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування».

Програмне середовище «Системи лінійних рівнянь».

Програмно-методичний комплекс «ТерМ VII» підтримки практичної навчальної математичної діяльності. Версія 1 реліз 05,  версія 2 реліз 03.

Розробка символічних методів та веб-технологій для віртуального центру обчислення нелінійних резонансів

Програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей Алгебра 7-9 клас для загальноосвітніх навчальних закладів України».

Педагогічний програмний засіб «Алгебра, 7 клас».

Програмний засіб навчального призначення «Алгебра, 8 клас».

Розроблення інтегрованого середовища контролю знань студентів з економіко-математичних дисциплін нормативної частини для  вищих навчальних закладів для спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства», 6.050101 «Економічна теорія».