Методичний програмний комплекс «Аналітична геометрія»

Метою даної складової проекту є підвищення ефективності вивчення курсу аналітичної геометрії студентами університетів.

Ця мета може бути досягнута шляхом використання спеціалізованих навчальних програмних комплексів, що підтримують розв'язання типових задач з геометрії.

При розробці середовища були використані архітектурні та технологічні рішення побудови навчальних математичних систем, створених раніше у проекті Terra Mathematica.

Ми використовуємо технології символьних перетворень і методів комп'ютерної алгебри.

Для підтримки курсів з методів координат, рівнянь прямих, ліній 2-го порядку, полярних рівнянь, рівнянь поверхонь планується використання AGeo.

Завантажити