Програмно-методичний комплекс ТерМ 7-9

Основне призначення системи TeрM - комп'ютерна підтримка практичних занять і лабораторних робіт з математики - тобто активної математичної діяльності користувача (учня, студента). У процесі такого роду діяльності учень використовує теоретичні знання, набуті на попередніх етапах навчання, для розв’язання практичних задач. ПМК ТерМ VII може використовуватися вчителем на уроці у процесі пояснення методів розв’язання алгебраїчних задач, для проведення самостійних і контрольних робіт. Окремий модуль призначений для перевірки практичних вмінь учнів та надбання ними навичок алгебраїчних перетворень. Розвиток ПМК ТерМ буде здійснюватися включенням до нього як нових предметних областей, так і нових типів задач, тобто реалізації в повному обсязі концепцій підтримки діяльності учнів (перевірка правильності ходу розв’язання задачі, автоматизація рутинних дій учнів, надання учню зручного способу користування навчальною, навчально-методичною та довідковою інформацією) та вчителів (перевірка правильності ходу розв’язування задачі, автоматизація тестування знань учнів, надання вчителю заздалегідь спланованої згідно з вимогами стандартів системи навчальних матеріалів для проведення всього циклу уроків з можливістю його модифікації).

Програмно-методичний комплекс ТерМ 7-9