Середовище дистанційного навчання «WebAlmir»

  • Працює з операційною системою Windows XP, та з Internet Explorer 6.
  • 2005 року випуску
  • Розроблене за власною ініціативою
  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 13872 «Комп’ютерна програма «Середовище дистанційного навчання «WebAlmir»»» від 16.08.2005
  • Користувачами системи є викладачі та студенти вищих навчальних закладів спеціальностей математика та інформатика
  • Розроблене як дистанційна версія
  • Середовище дистанційного навчання «WebAlmir» призначено для комп’ютерної підтримки курсу лінійної алгебри у вищій школі


«WebAlmir» є персоніфікованою системою: кожен користувач має свій власний робочий простір та можливість віддаленого доступу до свого робочого місця. Ядром системи є Середовище розв’язання задач. Основними функціями цього модуля є перевірка правильності перетворень, що виконані користувачем, та автоматичне виконання перетворень за командою користувача. Середовище розв’язань задач має можливість адаптуватись під користувача, дозволяючи змінювати рівні абстракції при розв’язання задач різних типів. Користувач має можливість повністю зосередитись на алгоритмі розв’язання даної конкретної задачі, всі рутинні дії середовище виконуватиме автоматично. Експерт – спеціалізована підпрограма, яка стежить за ходом розв’язання задачі та допомагає користувачу в разі необхідності.
http://webalmir.ksu.ks.ua/