Дистанційний курс "Цитологія"

1.Дистанційний курс "Цитологія" працює в операційному сере¬довищі Windows 2003 Server та подальших його версіях. Документи системи зберігаються в базі даних Microsoft SQL Server 2000 та подальших її версіях, а також у файлах формату XML, HTML та документах Microsoft Office. Система має архітектуру Клієнт-Сервер. Призначений для забезпечення дистанційного навчання студентів з курсу "Цитологія" в вищих навчальних закладах (університетах, інститутах).
2.Рік випуску 2008.
3.Розроблений згідно заказу Міністерства освіти та науки України  за договором   №  ІТ/501-2007   від  22 серпня  2007 р.
4.Адміністратор системи надає права зареєстрованим користувачам. Зареєстрований користувач має права студента. Для того, щоб здобути більші права користувач повинен надіслати письмо адміністратору з проханням змінити роль. Для кожного користувача адміністратор може встановити наступні права:
  Управління іншими користувачами
  Управління опитами
  Управління секціями каталогу груп
  Управління новинами
  Управління системними документами
  Тьютора
  Доступу до сторінки адміністрування
  Адміністрування глосарія
  Адміністрування форуму
5.Дистанційний курс «Цитологія» інсталюється та експлуатується на персональному комп’ютері – сервері для забезпечення роботи користувачів в мережі Інтернет, або в комп’ютерному класі, обладнаному локальною мережею.
6.Дистанційний курс «Цитологія» має архітектуру Клієнт-Сервер і працює в локальній мережі Intranet.
7.Дистанційний курс «Цитологія» призначено для проведення дистанційного навчання з дисципліни «Цитологія» у вищих навчальних закладах та задовольняє основним вимогам організації дистанційного навчання в мережі Internet, а саме:
- забезпечення доступу до учбових матеріалів за допомогою мережі Internet;
- розповсюдження (пересилання) учбового матеріалу;
- проведення тестування;
- надання персоніфікованих інтерактивних навчальних курсів;
- забезпечення групової роботи у мережі;
- накопичення в базі даних системи учбових інформаційних ресурсів (підручників, курсів, тестів і т. ін.) в форматі IMS, їх імпорт і експорт;
- інформування користувачів про хід і результати учбового процесу;
- організація дистанційного навчання згідно учбовим планам;
- створення структури віртуального учбового закладу (підрозділи, відділи, співробітники).
8.Дистанційний курс «Цитологія» розроблений згідно вимогам міжнародних стандартів IMS, SCORM для систем дистанційного навчання.
9.http://dls.ksu.ks.ua/cytology