Система дистанційного тестування "Веб-Екзаменатор"

1.Система дистанційного тестування "Веб-Екзаменатор" працює в операційному середовищі Windows 2003 Server та подальших його версіях. Документи системи зберігаються в базі даних Microsoft SQL Server 2000 та подальших її версіях, а також у файлах формату XML, HTML та документах Microsoft Office. Система має архітектуру Клієнт-Сервер. Призначена для забезпечення дистанційного тестування в вищих навчальних закладах (університетах, інститутах).
2.Рік випуску 2008.
3.Розроблена згідно заказу Міністерства освіти та науки України  за договором   №  ІТ/501-2007   від  22 серпня  2007 р.
4.Адміністратор системи надає права зареєстрованим користувачам. Зареєстрований користувач має права студента. Для того, щоб здобути більші права користувач повинен надіслати письмо адміністратору з проханням змінити роль. Для кожного користувача адміністратор може встановити наступні права:
   Управління іншими користувачами
   Управління опитами
   Управління секціями каталогу груп
   Управління новинами
   Управління системними документами
   Тьютора
   Доступу до сторінки адміністрування
   Адміністрування глосарія
   Адміністрування форуму
5.Система дистанційного тестування "Веб-Екзаменатор" інсталюється та експлуатується на персональному комп’ютері – сервері для забезпечення роботи користувачів в мережі Інтернет, або в комп’ютерному класі, обладнаному локальною мережею.
6.Система дистанційного тестування "Веб-Екзаменатор" має архітектуру Клієнт-Сервер і працює в локальній мережі Intranet.
7.Система дистанційного тестування "Веб-Екзаменатор" призначено для проведення тестування у дистанційних групах у вищих навчальних закладах та задовольняє основним вимогам організації дистанційного навчання в мережі Internet, а саме:
- забезпечення доступу до учбових матеріалів за допомогою мережі Internet; 
- розповсюдження (пересилання) учбового матеріалу; 
- проведення тестування; 
- надання персоніфікованих інтерактивних навчальних курсів; 
- забезпечення групової роботи у мережі; 
- накопичення в базі даних системи учбових інформаційних ресурсів      (підручників, курсів, тестів і т. ін.) в форматі IMS, їх імпорт і експорт; 
- інформування користувачів про хід і результати учбового процесу; 
- організація дистанційного навчання згідно учбовим планам; 
- створення структури віртуального учбового закладу (підрозділи, відділи,   співробітники).
8.Система дистанційного тестування "Веб-Екзаменатор" розроблена згідно вимогам міжнародних стандартів IMS, SCORM для систем дистанційного навчання.

9.
http://dls.ksu.ks.ua/examiner