Національні проекти: Створення Інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів (ECDL)

Повна назва проекту (скорочена назва проекту) Створення Інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів (ECDL)
Номер та дата договору № ІТ/493-2007 від 22 серпня 2007 р.
Реєстрація в Укр ІНТЕІ Державний реєстраційний номер 0109u006321
УДК 004.4:378.147
Замовник Міністерство освіти і науки України
Фінансування 190 тис. грн.
Мета роботи Метою проекту є розробка та впровадження Інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти; розробка методичного забезпечення, призначеного для використання у лекційно-аудиторній та дистанційній формах навчання при вивченні курсів ECDL.
Результати роботи Розробити структуру програмного продукту для підтримки проведення лекційних і практичних занять, самостійної роботи, та тестування з курсів за програмою ECDL, що містить наступні блоки: робоча програма з курсу ECDL (навчально-тематичний план), модуль лекційних матеріалів курсу, методичні рекомендації до практичних робіт з курсу ECDL, колекція ресурсів для використання у практичних роботах), модуль тестування, база тестових завдань, журнал.
Забезпечити персоніфікований доступ до ресурсу з трьома рівнями прав: адміністратор, викладач, студент.
Забезпечити можливість для спілкування студентів на порталі (форум, ведення блогів, створення wiki-сторінок).
Забезпечити відкритість системи оцінювання і доступність статистичних даних.
Анотація (до 500 друкованих символів) В результаті виконання проекту буде створено Інтернет-портал для дистанційного вивчення курсів за програмою ECDL у вищих навчальних закладах та для забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників навчальних закладів. Інтернет-портал дистанційного навчання повинен забезпечити авторизацію користувачів, створення авторських дистанційних курсів, груп дистанційного навчання, управління дистанційним навчанням, збереження і статистичну обробку результатів дистанційного навчання, надійну систему безпеки.