Кушнір Наталія Олександрівна

Навчально-методичні посібники

 1. Крекнін В.А., Кушнір Н.О.  Математичні моделі та методи в землеустрої / В.А. Крекнін, Н.О. Кушнір // Навчальні матеріали. – Херсон: Айлант, 2002.– 92 с.
 2. Колеснікова Н.В., Козуб Н.О., Кушнір Н.О., Мельниченко О.М. Інформаційно-комунікаційні технології. Основи інформаційних технологій: Навчально-методичний посібник, Херсон: Айлант, - 2007.– 60 с.
 3. Колеснікова Н.В., Козуб Н.О., Кушнір Н.О., Мельниченко О.М. Інформаційно-комунікаційні технології. Робота на комп’ютері. Основні операції керування файловою системою: Навчально-методичний посібник, Херсон: Айлант, - 2007.– 40 с.
 4. Колеснікова Н.В., Козуб Н.О., Кушнір Н.О., Мельниченко О.М. Інформаційно-комунікаційні технології. Обробка текстів: Навчально-методичний посібник, Херсон: Айлант, - 2007.– 68 с.
 5. Колеснікова Н.В., Козуб Н.О., Кушнір Н.О., Мельниченко О.М. Інформаційно-комунікаційні технології. Електронні таблиці: Навчально-методичний посібник, Херсон: Айлант, - 2007.– 94 с.
 6. Колеснікова Н.В., Козуб Н.О., Кушнір Н.О., Мельниченко О.М. Інформаційно-комунікаційні технології. Бази даних: Навчально-методичний посібник, Херсон: Айлант, - 2007.– 72 с.
 7. Колеснікова Н.В., Козуб Н.О., Кушнір Н.О., Мельниченко О.М. Інформаційно-комунікаційні технології. Презентація: Навчально-методичний посібник, Херсон: Айлант, - 2007.– 56 с.
 8. Колеснікова Н.В., Козуб Н.О., Кушнір Н.О., Мельниченко О.М. Інформаційно-комунікаційні технології. Інформація та комунікація: Навчально-методичний посібник, Херсон: Айлант, - 2007.– 50 с.
 9. Осипова Н.В., Кушнир Н.А. LCMS: Учебно-методическое пособие. Модуль 1 – Основы безопасной работы в сети: Пособие /  Н.В. Осипова,  Н.А. Кушнир// Херсон: Айлант, 2009. – 77 с.
 10. Осипова Н.В., Кушнир Н.А.  LCMS: Учебно-методическое пособие. Модуль 2 – Информация и коммуникация: Пособие /  Н.В. Осипова,  Н.А. Кушнир//  Херсон: Айлант, 2009. – 48 с.
 11. Осипова Н.В., Кушнир Н.А. LCMS: Учебно-методическое пособие. Модуль 3 – Технология работы с текстовыми документами в MS Word: Пособие /  Н.В. Осипова,  Н.А. Кушнир// Херсон: Айлант, 2009. – 48 с.
 12. Осипова Н.В., Кушнир Н.А. LCMS: Учебно-методическое пособие. Модуль 4 – Технология создания презентаций в MS PowerPoint: Пособие /  Н.В. Осипова,  Н.А. Кушнир// Херсон: Айлант, 2009. – 52 с.
 13. Осипова Н.В., Кушнир Н.А. LCMS: Учебно-методическое пособие. Модуль 5 – Технология работы с текстовыми документами в MS Word. (Справочник алгоритмов): Пособие /  Н.В. Осипова,  Н.А. Кушнир// Херсон: Айлант, 2008. – 29 с.
 14. Осипова Н.В., Кушнир Н.А.  LCMS: Учебно-методическое пособие. Модуль 6 – Инструкция пользователя LCMS: Пособие /  Н.В. Осипова,  Н.А. Кушнир// Херсон: Айлант, 2008. – 24 с. 

Статті

 1. Кушнір Н.О. Використання інформаційних технологій при вивченні шкільного курсу стереометрії /Н.О. Кушнір// Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/ Редкол. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. –Вип. 4.– 2001. – С.100-106.
 2. Львов М.С. та ін. Важливість методу найменших квадратів для оцінювання параметрів регресії / Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А., Зайцева Т.В., Співаковський О.В., Кушнір Н.О., Кот С.М.// Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід. -  Комп’ютер у школі та сім’ї. – №2-4, 2002 – С. 17-21, С. 23-26, С. 24-28.
 3. Співаковський О. В., Кушнір Н.О. Розробка ППЗ „Системи лінійних рівнянь”/ О.В. Співаковський, Н.О. Кушнір // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/ Редкол. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. Вип. 6. – 2003. – С.230-239.
 4. Кушнір Н.О.  Підвищення ефективності навчання математиці у школі за допомогою НІТ/ Н.О. Кушнір// Комп’ютер у школі та сім’ї. – №3, 2003 – С.  23-25.
 5. A. Spivakovskyy M. L’vov, V. Kruglik, N. Kushnir, A. Grabowski, Z doswiadczenia opracowania oprogramowania edukacyjnego, Навчально-методичний посібник «Informatyka w edukacji I kulture», Cieszyn, 2005 – C. 28-36.
 6. Кушнір Н.О., Татаринцева О.М. З досвіду використання сайту навчального закладу на прикладі гімназії №3 Херсонської міської ради/ Н.О. Кушнір,  О.М. Татаринцева// Печатное слово. Информационно-методический журнал издательства ХГУ. – Херсон, Видавництво ХДУ. – 2007 (4/25). – С. 66-68.
 7. Співаковський О. В. та ін. Цілі та задачі проекту «Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти»/ О.В. Співаковський, М.С. Львов, Г.М. Кравцов, Н.В. Осипова,  Я.Б. Федорова, Н.О. Кушнір// Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – Вип. 4.– С. 96-111. 
 8. Осипова Н.В., Кушнір Н.О. Особливості створення інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів/ Н.В. Осипова,  Н.О. Кушнір// Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – Вип. 4.– С. 157-163.
 9. Петухова Л.Є., Осипова Н.В., Кушнір Н.О. Актуальні проблеми імплементації курсу ECDL в системі підготовки майбутніх учителів. Інформаційні технології в освіті: [зб. наук. праць/ ред. кол.: Співаковський О.В. (гол. ред.) та ін. ]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. - Вип. 8. - С.17-22. 

Матеріали конференцій:

 1. Кушнір Н.О.  Формування просторового мислення під час засвоєння курсу „Стереометрія”/ Н.О. Кушнір// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Інформатика та комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі”. – МП „Модем”. Бердянськ. – 2004. – С.66-68.
 2. Кушнір Н.О.  Підготовка вчителів математики до використання інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності/ Н.О. Кушнір// Тези семінару «Інноваційний процес у вищій освіті: шлях від ідеї до втілення». – Організація Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS (American Councils), 2005. – C. 12-14.
 3. Колесникова Н.В., Кушнир Н.А. Анализ предварительных знаний слушателей и сдачи тестов ECDL/ Н.В.Колесникова, Н.А.Кушнир// Матеріали першої міжнародної практичної конференції «ECDL для українських державних службовців». – Херсон: Айлант, 2007. –  С. 52-53
 4. Колеснікова Н.В., Кушнір Н.О. Аналіз результатів здавання тестів ECDL / Н.В.Колеснікова, Н.О.Кушнір// Матеріали четвертої науково-практичної конференції «Інформатизація освіти України. ІКТ у вищих навчальних закладах». – Херсон: Айлант, 2008. – С.24-26.