Розробка інтегрованого середовища контролю знань студентів з економіко-математичних дисциплін нормативної частини для вищих навчальних закладів для спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства», 6.050101 «Економічна теорія».

Створення інтегрованого середовища контролю знань студентів з економіко-математичних дисциплін нормативної частини для вищих навчальних закладів для спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства», 6.050101 «Економічна теорія» є можливість організації за його допомогою поточного, модульного і підсумкового контролю знань студентів у вищих навчальних закладах за допомогою виконання тестів і розв’язання задач. Середовище надає як викладачу, так і студентам усі можливості з проведення ефективного контролю і закріплення знань студентів із нормативних економіко-математичних дисциплін.

Інтегроване середовище контролю знань призначене для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та слухачів Центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації з нормативних дисциплін.

economics.sledux.ksu.ks.ua/index.php