Інформаційні технології в освіті: збірник наукових праць

Перейти до сайту «Інформаційні технології в освіті: збірник наукових праць»

Перейти до сторінки «Спеціалізована вчена рада»

Collection of scientific papers

Збірник присвячений дослідженням в області інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті та науці. Наша основна тематика:

 1. Наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення та застосування ІКТ в управлінні вищими та середніми навчальними закладами;
 2. Наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення та застосування програмних засобів навчального призначення для вищих та середніх навчальних закладів;
 3. Наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення та використання систем дистанційного навчання;
 4. Наукові, методичні та організаційні проблеми безперервної підготовки та перепідготовки в галузі інформатики;
 5. Наукові, методичні та організаційні проблеми підготовки майбутніх вчителів та викладачів інформатики для загальноосвітньої та вищої школи;
 6. Методичні системи викладання окремих дисциплін у вищій і загальноосвітній школі з використанням ІКТ;
 7. Передовий досвід використання ІКТ в навчальному процесі та управлінні навчальними закладами;
 8. Наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення та використання комп'ютерно-орієнтованих систем навчання для людей з особливими потребами;
 9. Інформаційні аспекти проблеми інтеграції системи освіти України в світовий освітній простір;
 10. Передовий досвід міжнародного співробітництва навчальних закладів України в галузі ІКТ;
 11. Передовий досвід організації науково-дослідної роботи студентів та учнів у галузі ІКТ;
 12. Наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми адаптації системи підготовки фахівців ІКТ до вимог сучасного ринку праці. 

  Запрошуємо до співпраці. 

  Головний редактор - професор А.В. Співаковський.