Львов Михайло Сергійович

Освіта: 

1971 Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко, факультет кібернетики. (спеціальність - математика, кваліфікація – теоретична кібернетика)

1980 Аспірантура при Інституті кібернетики НАН України. Спеціальність-математична кібернетика.

Мови: 
Російська, українська, англійська
Наукова ступінь: 
2012 Доктор фізико-математичних наук 01.05.03 математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
Посада: 
Херсонський державний університет. Професор кафедри інформатики та програмної інженерії
Наукове звання: 
Професор кафедри інформатики та програмної інженерії
Професійний досвід: 

1975-1988 викладач фізико-математичного факультету ХДПІ

1988-1993 завідувач кафедри інформатики та обчислювальної техніки ХДПІ

1993-2003 доцент кафедри прикладної математики та інформаційних технологій ХДУ

2003-2010 директор науково-дослідного інституту інформаційних технологій ХДУ

2012-2013 завідувач кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу

з 2010 професор кафедри інформатики та програмної інженерії

Курси що викладаються: 
  • Програмування
  • Об’єктно-орієнтоване проектування
  • Спеціальні мови програмування
  • Системне програмування
  • Дискретна математика
  • Математична логіка та теорія алгоритмів
  • Ефективні алгоритми та структури даних
  • Основи комп’ютерної алгебри та алгебраїчних обчислень
  • Теоретичне програмування
Наукові інтереси: 

Методологія алгебраїчного програмування, прикладні задачі комп’ютерної алгебри, статичний аналіз програм (теорія програмних інваріантів), моделі та методи розробки математичних систем навчального і наукового призначення.

Публікації: 
Телефон: 
+380552326781
Адреса електронної пошти: 
lvov [at] ksu [dot] ks [dot] ua